SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

[SÚŤAŽ UKONČENÁ] Pravidlá súťaže „Najlepšie doma”

Vyhlasujeme veľkú súťaž „NAJLEPŠIE DOMA” o 9.990 cien

z toho 5000 poukážok do: Bardejovských kúpeľov, wellness hotela Prameň v Dudinciach, kúpeľov Brusno, kúpeľov Lúčky, hotela PARK v Piešťanoch, hotela SUMMIT v Bešňovej, hotela FLÓRA v Trenčianskych Tepliciach. A 4990 ks balení chips zdarma.

Účelom tejto spotrebiteľskej súťaže je podpora predaja slovenských výrobkov, vyrábaných spoločnosťou SLOVCHIPS s.r.o. Smižany a zároveň propagácia slovenských kúpeľov a wellness hotelov vymenovaných vyššie.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. Súťaž bude vedená pod názvom „NAJLEPŠIE DOMA”. Organizátorom súťaže je SlovChips s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice, odd.: Sro, vložka č.: 20919/V, IČO: 43848214, IČ DPH: SK2022515605

2. Súťaž je určená pre plnoleté fyzické osoby alebo neplnoleté, príslušne zastupované rodičom alebo právnym zástupcom, s trvalým bydliskom na území Slovenska. Súťaž má celoštátny charakter

3. Súťaž sa začína 1.6.2016 a končí sa dňa 20.12.2017. Súťažiaci v spotrebných baleniach PRIMA chips a Spišské chips hľadajú automatickú výhru, ktorá bude v spotrebnom balení ako výherný poukaz na uplatnenie si výhry pri predložení v predajni, ak to bude výhra ,,zdarma jeden balíček chips“. Predaj sa týka výrobkov SlovChips s.r.o. (Prima chips a Spišské chips), zakúpených v čase trvania Súťaže.

4. Výhercovia zľavnených pobytov sa informujú u CA PAULA o podrobnostiach a možnosti výberu pobytu na www.ck-paula.sk , alebo po 16:00 hod. na čísle 0948-312 738. Na stránke www.ck-paula.sk v module: „NAJLEPŠIE DOMA“ budú zverejnené všetky pobyty uvedené v bode: „CENY“ a tieto si môže výherca priamo rezervovať na stránke, alebo telefonicky u CA PAULA.

5. Výherca ktorý nájde výhernú kartičku na zľavu, alebo grátis pobyt v balíčku chipsov si pobyt musí rezervovať výhradne u CA PAULA.

6. Výherca musí pri nástupe na pobyt odovzdať kartičku na zľavu na recepcii kúpeľov spolu s poukazom na pobyt od CA PAULA.

7. Predaj výrobkov, ktoré oprávňujú k účasti v súťaži, sa začne dňa 1.6.2016 a skončí sa dňa 20.8.2017. Ak nájde kupujúci automatickú výhru v spotrebnom balení po tomto termíne, musí si ju uplatniť najneskôr do 20.12.2017.

8. Ceny v súťaži nemôžu získať zamestnanci spoločnosti SlovChips s.r.o.

9. Účastníci súťaže svojou účasťou vyjadrujú súhlas s využitím ich osobných údajov organizátorom pre potreby vedenia tejto súťaže, ako aj na marketingové účely, za podmienok definovaných v zákone o ochrane osobných údajov. Správcom osobných údajov, zozbieraných počas tejto súťaže, je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, organizátor.

ZÁSADY VEDENIA SÚŤAŽE

Počas trvania súťaže sa môžu kupujúci kúpou výrobkov Prima chips a Spišské chips automaticky zúčastniť súťaže kúpou týchto výrobkov a vyhrať niektoré z cien, ktoré budú pri výrobe vkladané do spotrebného balenia Prima chips a Spišské chips. Výherný poukaz s automatickou výhrou bude zabalený v ochrannej fólii, vyhovujúcej potravinovým normám.

Súťažiaci v spotrebných baleniach PRIMA chips a Spišské chips hľadajú automatickú výhru, ktorá bude v spotrebnom balení ako výherný poukaz na uplatnenie si výhry po jej predložení v predajni, ak to bude výhra ,,zdarma jeden balíček chips“.

Výhercovia svoju výhru, ak to bude zľava z pobytov, nahlásia kvôli registrácii výhercov na webovej stránke CK PAULA s.r.o. a to: www.ck-paula.sk , alebo na maile: info@ck-paula.sk , či na t.č.: 0948-312 738.

Pre účasť v súťaži je potrebné zakúpiť si niektorý z výrobkov Prima chips alebo Spišské chips, označený akciovou páskou, alebo výrobkov, ktoré budú propagované v médiách, na plagátoch a letákoch, ktoré sú distribuované do schránok domácností. Ceny si výherca uplatní automaticky po predložení výherného poukazu.

Každý účastník akcie sa môže súťaže zúčastniť opakovane.

CENY

1. v kúpeľoch: Bardejovské kúpele – hotel OZÓN*** a ALEXANDER****

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 17% z liečebného pobytu ŠTANDARD čerpateľného len v období: 1.6.–1.11.2016, 1.5.–1.11.2017. Zľava 20% z liečebného pobytu ŠTANDARD v období 1.11.- 20.12.2016, 2.1.- 1.5.2017 a 1.11.- 20.11.2017. Platí len na nezľavnené pultové ceny.

2. v kúpeľoch: Bardejovské kúpele – hotel OZÓN*** a ALEXANDER****

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 20% z liečebného pobytu WELLNESS RELAX čerpateľného len v období: 1.6.–1.11.2016, 1.5.–1.11.2017. Zľava 25% z liečebného pobytu WELLNESS RELAX v období 1.11.- 20.12.2016, 2.1.- 1.5.2017 a 1.11.- 20.11.2017. Platí len na nezľavnené pultové ceny.

3. v kúpeľoch: Bardejovské kúpele – hotel ALEXANDER****

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na liečebný pobyt na 2 noci s plnou penziou WELLNESS Vital balíček, čerpateľného len v období: 1.11.–20.12.2016, 2.1.– 1.5.2017 a 1.11.-20.11.2017

4. v kúpeľoch: Brusno – hotel Poľana****

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 30% z liečebného pobytu „Víkend – Relax balík“ čerpateľného len v období: 1.6.–20.12.2015, 2.1.–20.12.2017

5. v kúpeľoch: Brusno – hotel Poľana****

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 30% z liečebného pobytu „7-dňový – Relax balík“ čerpateľného len v období: 1.6.–20.12.2016, 2.1.–20.12.2017

6. v kúpeľoch: Brusno – hotel Poľana****

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na Víkendový pobyt s polpenziou čerpateľného len v období: 1.10.– 23.12.2016. 6.1.–31.3.2017 a od 1.10.– 23.12.2017

7. v hoteli PRAMEŇ – Dudince

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 30% z liečebného pobytu „Týždenný liečebný pobyt Exclusive, 7 dní/6 nocí (Ne – So) čerpateľného len v období: 1.6.–20.12.2016, 2.1.–20.12.2017

8. v hoteli PRAMEŇ – Dudince

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 30% z liečebného pobytu „Víkendový pobyt Pohoda“ 3 dni/2 noci (Pia – Ne) čerpateľného len v období: 1.6.–20.12.2016, 2.1.–20.12.2017

9. v hoteli PRAMEŇ – Dudince

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na relaxačný Víkendový pobyt Relax na 2 noci s plnou penziou čerpateľného len v období: 1.6.-20.12.2016, 2.1.-20.12.2017

10. v kúpeľoch LÚČKY

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 10% z liečebných pobytov: KRYŠTÁL, DIAMANT, PREMIUM čerpateľných do 23.12.2016. Cena pre rok 2017 bude oznámená koncom roku 2016.

11. v kúpeľoch LÚČKY

Grátis poukážky (1 poukážka pre 1 osobu) na liečebný víkendový pobyt Kryštál čerpateľný len v období: 1.10.- 18.12.2016, 2.1.- 31.5.2017 a 1.10.- 18.12.2017.

12. v HOTEL PARK**** Piešťany zľava 10%

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 10% z pobytov WELLNESS POBYT a SENIOR POBYT čerpateľných len v období: 1.6.–18.12.2016 a 02.01.2017 – 17.12.2017

13. v HOTEL PARK**** Piešťany zľava 15%

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 15% z pobytov WELLNESS POBYT a SENIOR POBYT čerpateľných len v období: 30.10.–18.12.2016, 02.01.2017 – 02.04.2017 a 05.11.2017 – 17.12.2017

14. v HOTEL PARK**** Piešťany RELAX pobyt zdarma

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na relax pobyt na 2 noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do hotelového bazéna, uvedeného v prílohe a čerpateľného len v období: 30.10.–18.12.2016, 02.01.2017 – 02.04.2017 a 05.11.2017 – 17.12.2017

15. v hoteli SUMMIT*** – Bešeňová

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 20% z pultových cien ubytovania čerpateľných len v období: 27.3.–1.7.2016, 4.9.–18.12.2016, 17.4.–1.7.2017, 3.9.–20.12.2017.

16. v hoteli SUMMIT*** – Bešeňová

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na zľavu 10% z pultových cien ubytovania čerpateľných len v období: 1.7.–4.9.2016, 3.1.–17.4.2017, 1.7.–3.9.2017.

17. v hoteli SUMMIT*** – Bešeňová

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na 3 dňový (2 noci) pobyt s raňajkami čerpateľný len v období: 27.3.–1.7.2016, 4.9.–18.12.2016, 17.4.–1.7.2017, 3.9.–20.12.2017

18. v hoteli Flóra*** – Trenčianske Teplice

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na: zľavu 15% z ceny LIEČEBNÉHO pobytu na 14 nocí, zľavu 10% z ceny ANTISTRESOVÉHO pobytu na minimálne 5 nocí. Tieto pobyty sú čerpateľné len v termínoch: 1.6.- 2.10.2016 a 23.4.- 1.10.2017

19. v hoteli Flóra*** – Trenčianske Teplice

Poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na: zľavu 15% z ceny akéhokoľvek pobytu zo štandardnej ponuky hotela na minimálne 5 nocí, zľavu 10% z ceny pobytu INTENZÍVNY MINIRELAX na minimálne 2 noci. Tieto pobyty sú čerpateľné len v termínoch: 2.10.- 18.12.2016, 8.1.- 23.4.2017, 1.10.- 17.12.2017.

20. v hoteli Flóra*** – Trenčianske Teplice

Grátis poukážky (1 poukážka pre 2 osoby) na 3 dňový (2 noci) Víkendový pobyt s polpenziou čerpateľný len v období: 2.10.– 18.12.2016, 8.1.- 23.4.2017, 1..10.- 17.12.2017

V každom mesiaci trvania súťaže bude spolu rozdelených do balíčkov chipsov 2500 cien (výherných kartičiek).

Ceny v tejto súťaži budú odovzdané v súlade s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže. Právne vzťahy, vyslovene neupravené v týchto pravidlách, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Podľa §845 Občianskeho zákonníka účastník spotrebiteľskej súťaže nemôže výhru vymáhať súdnou cestou.

DOZOR NAD RIADNYM PRIEBEHOM SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže budú dostupné v sídle organizátora SlovChips s.r.o., Tatranská 146, 053 11 Smižany a na internetových stránkach www.slovchips.sk a www.ck-paula.sk

ZÁSADY POSTUPU PRI REKLAMÁCII

Reklamácie môžu byť ohlasované počas trvania súťaže a to najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže, t.j. konečného dátumu odovzdania cien. Reklamácie ohlásené po tomto termíne sa už nebudú vybavovať. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Reklamácie, podané výlučne písomnou formou na adresu: SlovChips s.r.o., Tatranská 146, 053 11 Smižany, vybavuje organizátor súťaže SlovChips s.r.o. Reklamácia bude vybavená do 14 dní odo dňa jej obdržania. Po vyčerpaní postupu reklamácie účastníkovi prislúcha právo na vymáhanie nevybavených požiadaviek na súde, príslušnom pre spoločnosť SlovChips s.r.o..

Organizátor nezodpovedá za chyby a nedostatky pri uplatnení cien výhercami, ani za eventuálne škody na zdraví a majetku výhercov, vzniknuté počas realizácie cien.

Účasť v súťaži zakladá povinnosť účastníka oboznámiť sa s obsahom týchto Pravidiel a akceptovať ich. Konečná interpretácia Pravidiel je vyhradená organizátorovi.

PARAMETRE CIEN

1. Grátis pobyty na 2 noci

2. Pobytové poukážky s 10% až 30 % zľavou

3. Balenia chips zdarma

DODATOK K PRAVIDLÁM SÚŤAŽE

Pravidlá, týkajúce sa realizácie cien v Bardejovských kúpeľoch, kúpeľoch BRUSNO, kúpeľoch Lúčky, hoteli Prameň – Dudince, hoteli PARK***- Piešťany, hoteli Flóra***, a.s. – Trenčianske Teplice, , hoteli SUMMIT a.s. – Bešeňová, :

Vlastník ceny (zľava z pobytu) CK PAULA s.r.o., Turčianske Teplice za účelom realizácie ceny je povinný spojiť sa priamo s recepciou alebo obchodným odd. hotelov , kde bude rezervovať termín nástupu na pobyt. Pri rezervácii uvedie mená, dátumy narodenia, adresu, telefónny kontakt. Termín nástupu na pobyt bude zosúladený na základe želania výhercu a na základe možností voľných ubytovacích kapacít liečebných domov. Výherca však musí nastúpiť na pobyt tak, aby jeho ukončenie bolo najneskôr dňa 20.12.2017.

SlovChips s r.o
Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO: 43848214
Štatutárny orgán: Ing. Alica Račková – konateľ spoločnosti
Tel: 0903 704 905
E-mail: slovchips@slovchips.sk