SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

Prima chips with bacon flavour

Weight 75 g
Packaging 12 pcs